Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมรับ/ส่งอีเมล มีความสามารถในการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายอีเมล แบบ IMAP, POP3 และ Microsoft Exchange Server
Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่นิยมในการประมวลผลคำ มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่นๆ อีกมากมาย
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงาน มีความสามารถในการคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์อีกด้วย
Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานในแบบต่างๆ รวมถึงมีแม่แบบที่ช่วยผู้ใช้ใช้งานอย่างง่ายดาย และมีแอฟเฟ็คแบบต่างๆ ช่วยตกแต่งให้งานนำเสนอมีความสวยงาม
Microsoft OneNote สมุดบันทึกแบบดิจิทัล
Microsoft Publisher เป็นโปรแกรมคล้าย ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เช่นกัน แต่จะเน้นไปทางด้านการสร้างศิลป์บนสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า เช่น นามบัตร
Skype for Business เป็นบริการที่ใช้เพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีคุณสมบัติรองรับการสนทนาทั้งผ่านข้อความ, เสียง, วิดิโอ รวมทั้งการประชุมออนไลน์
Microsoft Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เป็นที่นิยมสำหรับการทำงานในระดับสำนักงาน และ องค์กรขนาดเล็ก สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล พิมพ์รายงาน จัดทำเว็บไซต์ในการรับ/ส่ง ข้อมูล และยังสามารถเขียนกลุ่มโปรแกรม (Module) เพื่อใช้ในการทำงานได้
SharePoint ใช้สำหรับสร้าง Web Site ส่วนตัว และ Web Site หน่วยงาน โดยสามารถจัดการเอกสาร ระบบจัดการปฏิทิต ระบบจัดการทรัพยากร สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการรองรับงานอื่นๆ ได้
Microsoft Teams คือพื้นที่ทำงานที่เน้นการสนทนาใน Office 365 ที่รวมเอาบุคคล,เนื้อหา และเครื่องมือทั้งหมดที่ทีมจำเป็นต้องใช้ในการทำงานร่วมกัน
OneDrive คือ พื้นที่จัดเก็บออนไลน์ที่สร้างรวมไว้ภายใน Windows สามารถเพิ่มแฟ้มบนพีซีของคุณไปไว้ที่ OneDrive ได้ง่ายๆ เพื่อให้แฟ้มเหล่านั้นอยู่กับคุณบนอุปกรณ์ที่คุณใช้ และคุณสามารถเรียกดู OneDrive ของคุณโดยใช้แอป OneDrive หรือ File Explorer ในเดสก์ท็อป โดยมีพื้นที่จัดเก็บออนไลน์มากถึง 1TB
Calendar แอปปฏิทิน คุณสามารถดูปฏิทินหลายๆ ปฏิทิน รวมถึงปฏิทินงานของคุณทุกปฏิทินพร้อมกันในที่เดียวได้ เมื่อต้องการใช้ปฏิทิน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้พีซีหรือแอปด้วยบัญชี Microsoft เมื่อเปิดปฏิทิน คุณจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากบัญชี Microsoft ของคุณ เมื่อต้องการดูเหตุการณ์จากปฏิทินอื่น ให้เพิ่มบัญชีเหล่านั้นในแอปปฏิทิน
People (บุคคล) สามารถทำการค้นหา E-mail ของบุคคลภายในมหาวิทยาลัยได้ และยังสามารถสร้างกลุ่มภายใน Office 365 เพื่อที่จะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
Yammer (แยมเมอร์) เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สามารถติดต่อสื่อสาร สนทนากันและสามารถติดตามกันได้ เสมือนเป็นเฟสบุ๊คภายในองค์กร
Video บริการพื้นที่ในการอัพไฟล์วีดีโอเพื่อเผยแพร่ภายในองค์กร สามารถสร้างช่องรายการของตนเองได้
Office Online บริการชุดโปรแกรม Microsoft Office Online ที่สามารถทำงานร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งมีบริการของ Word Online , Excel Online , PowerPoint Online , OneNote Online
Sway บริการเครื่องมือการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยผู้สร้างไม่จำเป้นต้องเขียนโค้ดในการสร้างเว็บเลย
กลับสู่หน้าหลัก