มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้บริการ Microsoft Office 365 เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการ Login Name บัญชีเดียวกับสมาชิกอินเทอร์เน็ต ตามด้วย @365.rmuti.ac.th ตัวอย่าง paweena.na@365.rmuti.ac.th และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่ URL : http://portal.office.com หรือ   แล้วล็อคอินด้วย RMUTI Account ของผู้ใช้

login office365
2.เข้าสู่หน้า Login เข้าใช้งาน office 365

ตัวอย่าง    User : paweena.na@365.rmuti.ac.th
Password : ใช้รหัสผ่าน Rmuti Account (รหัสเดียวกับที่ใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย)

3.เข้าสู่การใช้งาน Office 365

365

 

บริการอื่นๆ office365