ขั้นตอนการติดตั้ง Office 365 Pro Plus บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำอย่างไร?
 • เริ่มต้นการติดตั้ง Office 365 Pro Plus
  1.เมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน Office 365 ของมหาวิทยาลัยแล้ว
  (หากยังไม่ได้เข้าระบบให้ดูขั้นตอนเริ่มต้นการเข้าใช้งาน Office 365 )
 • login office365
  2.เมื่อเข้าสู่ Office 365 ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  -เข้าไปที่เมนู Install Office apps หรือ ติดตั้งแอป office
  - เลือก Office ……
  - ดูแนะนำการติดตั้งจากระบบ  3.ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม.
  • เมื่อดาว์โหลด ตัวติดตั้งเรียบร้อย ให้รันตัวติดตั้งแล้วรอตัวติดตั้งพร้อม

  ออนไลน์ไว้ขณะที่ Office ดาว์โหลด
  (ระยะเวลาในการดาว์โหลดรวดหรือช้าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องหรือเครือข่าย)

  เสร็จสิ้นโปรแกรมพร้อมใช้งาน

   

 • บริการอื่นๆ office365

  Note:

  กรณีในเครื่องมีการลงโปรแกรม Office ไว้ก่อนแล้ว
  • เมื่อดาว์โหลด ตัวติดตั้งเรียบร้อย ให้รันตัวติดตั้ง หากเครื่องของผู้ใช้งานเคยลงโปรแกรม Office เวอร์ชั่นอื่นไว้ก่อนหน้าแล้ว
  โปรแกรมจะแจ้งเตือน หากต้องการติดตั้งโดยแบบ 32 บิต ให้เลือก “ติดตั้งเวอร์ชั่น 32 บิต”


  หากต้องการลงเวอร์ชัน 64 บิต ต้องดำเนินการถอนการติดตั้งแอป Office เวอร์ชั่น 32 บิต และจากนั้นให้เริ่มติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต


  Note:

  กรณีที่ต้องการเลือกแอป Office ให้เหมาะสมกับเครื่อง

  • สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งภาษา และลงแอป Office เวอร์ชันที่ตรงกับความต้องการ ให้ไปที่เมนูติดตั้ง ตัวเลือกการติดตั้งอื่นๆ

  •เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง > เลือกรุ่นที่เหมาะกับเครื่องและความต้องการ