ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศ

เนื่องจากลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างต่ออายุสัญญา

จึงส่งผลให้อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เบอร์ภายใน 2881