เชิญชวนใช้งาน Office 365 ฟรี

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรใช้งาน Office 365 ฟรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้บริการ Microsoft Office 365
เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยการ Login Name บัญชีเดียวกับสมาชิกอินเทอร์เน็ต ตามด้วย @365.rmuti.ac.th
ตัวอย่าง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก --->  Office 365